Grabenstrasse 3
Atzendorf / Staßfurt

Regulamin

Regulamin obiektu PaulPension

 • Za „Obiekt” uważa się – pokoje gościnne ul. Grabenstraße 3, 39218 Atzendorf
 • Regulamin Obiektu stanowi zasady wynajęcia pokoju i korzystania z infrastruktury obiektowej oraz jest integralną częścią umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez: dokonanie rezerwacji, opłacenie rezerwacji lub podpisania karty meldunkowej.
 • Najmujący pokój Gość obiektu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 • W karcie meldunkowej / na umowie o najem  Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis.
 • Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dowodu osobistego, który w tym celu Gość może zostawić w Recepcji.
 • Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby. „Doba hotelowa” trwa od godziny 1600 w dniu wynajmu do godz.1200 dnia następnego lub inaczej jeśli zostało to wcześniej umówione z właścicielem.
 • Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić pod numerem telefonu +4915171266107 dzień wcześniej gdyż liczba miejsc w pensjonacie jest ścisłe ograniczona (może być tak ,iż będzie brak miejsca). Obiekt uwzględni życzenie Gościa tylko w miarę posiadanych możliwości.
 • Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa, za którą uiścił opłatę.
 • Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie pokoju. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego na wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 30 Euro/dobę/os.
 • Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz organizowania imprez, oraz przebywania zwierząt.
 • Osoby przebywające na terenie obiektu [w tym też na tarasie – podwórku ] oraz wokół niego mają obowiązek zachowywać się w sposób niezakłócający spokoju innym Gościom. BEZWZGLĘDNA CISZA NOCNA obowiązuje pomiędzy godziną 2200 – 600.
 • Jeśli na skutek naruszania zasad współżycia społecznego przez Gościa, będzie miała miejsce interwencja służb porządkowych, co w znaczący sposób narusza dobre imię naszej firmy, Gość zostanie obarczony karą wysokości 1000 Euro.
 • Wszelkie stwierdzone usterki lub braki, gość zgłasza niezwłocznie obsłudze obiektu pod numerem telefonu+4915171266107.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu powstałe z jego winy i osób pozostających pod jego opieką.
 • Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenie wyrobów tytoniowych oraz innych substancji. PALENIE TYTONIU, Z WYŁĄCZENIEM INNYCH SUBSTANCJI, DOZWOLONE JEST TYLKO NA PODWORKU. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju Obiektowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500Euro plus 100Euro kary porządkowe i jest ponoszona solidarnie przez osoby zameldowane w pokoju.
 • Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących jego wyposażenia. To samo odnosi się do wnoszenia jakichkolwiek zbiorników z gazem czy stosowania otwartego ognia. Powyższe nie dotyczy ładowarek i urządzeń komputerowych.
 • Każdorazowo, opuszczając pokój, Gość powinien upewnić się, że drzwi od pokoju są zamknięte.
 • Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty należące do Gościa pozostawione w pokoju lub na terenie Obiektu.
 • Obiekt udostępnia swoim Gościom bezpłatny, niestrzeżony parking na terenie posesji. Liczba miejsc parkingowych jest ograniczona. Decyduje kolejność przybycia. Nie ma możliwości rezerwacji miejsc parkingowych. Goście parkują swoje pojazdy na własną odpowiedzialność. Administracja Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody zaistniałe podczas parkowania na terenie obiektu oraz w zakresie rzeczy pozostawionych wewnątrz pojazdów.
 • Obiekt jest monitorowany w trosce o bezpieczeństwo.
 • Pokoje sa sprzątane co 2 tygodnie wraz z wymiana pościeli . Na życzenie Gościa i za dodatkowa oplata 30 Euro możliwe jest posprzątanie pokoju jak i również wymiana pościeli. Umowa najmu pokoju w pensjonacie PaulPension jest jednoznaczna z regulaminem jako dodatkowy punkt regulaminu jak i również regulamin cząstkowy ,który znajduje się w każdym pokoju i kuchni.
 • Goście SA zobowiązani do sprzątania części wspólnych obiektu i pozostawienie ich w należytym porządku , co umozliwa łatwy dostęp Gości do użytkowania części wspólnych (lazienki, toaleta, hol, kuchnia, cześć wspólna przeznaczona do odpoczynku na zewnątrz pensjonatu.
 • Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie pod numerem tel. +4915171266107, co umożliwi właściwą reakcję Obsłudze obiektu. Administracja obiektu zastrzega sobie prawo nie uwzględnienia reklamacji składanych przy wymeldowaniu. Reklamacje składane po wyjeździe nie będą uwzględniane.
 • W pokojach obiektowych znajdują się monitory oraz dostęp do internetu. W związku z tym iż Obiekt nie ma podpisanych umów z takimi instytucjami jak: ZAiKS, Stoart, SAWP, ZPAV i ZAPA, Obiekt oświadcza że kategorycznie nie udostępnia treści, za które według prawa polskiego i niemieckiego należą się jakiekolwiek opłaty do w/w instytucji. Klient podpisując niniejszy regulamin oświadcza że będzie jedynie oglądał oraz słuchał kanałów informacyjnych.
 • Obiekt nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez Gościa po wymeldowaniu.
 • Wszelkie przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa, są przechowywane przez okres do 2 tygodni. Nie dotyczy produktów spożywczych, kosmetyków, czasopism itp. Na życzenie Gościa, mogą one zostać wysłane na wskazany przez niego adres, na jego koszt.
 • W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług, osobie która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione szkody. Jeśli naruszenie jest rażące m.in. zagraża bezpieczeństwu pozostałych Gości, ze skutkiem natychmiastowym, bez możliwości ubiegania się o zwrot poczynionych wpłat z tytułu świadczonej usługi.
 • Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Obiektu, wyrządzając szkodę w mieniu obiektowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników, innych osób przebywających w Obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.